Polish Leather Uniform Group

Mister Leatherman Poland 2022

Start za -182 dni 0 godzin -34 minut

Głosowanie znów aktywne!

Po dwóch latach przerwy powracają wybory skórzane w nowej odświeżonej formie. Przede wszystkim tytuł nosi nową nazwę - Mr. Leatherman Poland

Na zgłoszenia kandydatów czekamy od 4 kwietnia 2022 do 4 maja 2022, po tym terminie opublikujemy listę kandydatów wylosujemy pozycje startowe kandydatów i otworzymy głosowanie online, z którego głosy zostaną doliczone do głosowania publiczności podczas gali finałowej 21 maja 2022.

Sposób określenia zwycięzcy zawiera regulamin punktacji.

Zwycięzca wyborów otrzyma:

 • przechodnią szarfę
 • pamiatkową naszywkę o wartości 800 złotych
 • 1000 zł ufundowane przez sklep refform.pl
 • Voucher o wartości 300€ od Mister B
 • Voucher o wartości 1000zł od BULL
 • Pobyt na Bear & Fetish Camp 2022, ufundowany przez organizatorów: stowarzyszenie Bears of Poland i Fundację Refform

* Do zgłoszenia najelpiej korzystać z przeglądarek : Chrome,Firefox,Safari. Jak nie możesz z nich skorzystać wyślij zgłoszenie poprzez. e-mail na adres: plug.group.official@gmail.com, pamiętaj aby w treści umieścić zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. *

Losowanie numerów startowych

Partnerzy:

Fundacja Refform Bears of Poland Sauna The Fire

Sponsorzy:

Refform Fetis Store Mister B BULL Urban Fetish Gear
Assoxxx Paweł Spychalski Photography

§1

Organizatorem wyborów Mister Leatherman Poland 2022 jest: Społeczny Komitet Wyborczy

§2

Wybory Mister Leatherman Poland 2022 odbędą się w dniach 20-22 maja 2022 w Warszawie.

§3

 1. Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach jako kandydaci do tytułu Mister Leatherman Poland 2022, określani dalej jako kandydaci, muszą spełniać łącznie następujące warunki:

    a. być osobą pełnoletnią w momencie wysyłania zgłoszenia
  
    b. identyfikować się jako mężczyzna
  
    c. porozumiewać się bez przeszkód w języku polskim
  
    d. identyfikować się ze społecznością leather (w tym fanami fetyszu skórzanego)
  
    e. akceptować postulaty równości niezależnie od płci i identyfikacji psychoseksualnej, wyrażone w postulatach społeczności LGBT+
  
 2. Ponadto kandydatem do tytułu Mister Leatherman Poland 2022 nie mogą być osoby:

    a. spokrewnione z organizatorem lub jego przedstawicielami 
  
    b. pozostające w związku formalnym lub nieformalnym z przedstawicielami organizatora
  
    c. będące w jakiejkolwiek zależności z organizatorem lub jego przedstawicielami
  

§4

 1. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Mister Leatherman Poland 2022 powinno zawierać:

    a. wypełniony formularz zgłoszeniowy
  
    b. minimum 2 zdjęcia (jedno przedstawiające wyraźnie twarz kandydata, drugie obejmujące sylwetkę kandydata co najmniej od pasa w stroju skórzanym)
  
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od 4 kwietnia od godziny 0:01 do 4 maja 2022 do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza internetowego, organizator zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia zgłoszeń, które nastąpią po tym terminie

§5

 1. Informacje o zakwalifikowaniu kandydatów, zostaną wysłane na podany przez nich adres poczty elektronicznej
 2. Lista wszystkich kandydatów zostanie podana publicznie po zakończeniu zgłoszeń, najpóźniej 5 maja 2022

§6

 1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w wyborach zobowiązani są do:

    a. podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez Organizatora harmonogramowi imprezy
  
    b. punktualne stawianie się w określonym czasie w wyznaczonych miejscach w trakcie trwania wyborów na prośbę Organizatora,
  
    c. odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania,
  
    d. odpowiadanie rzetelnie na pytania jury zadawane również poza sceną,
  
    e. udział w konkurencjach przygotowanych dla Kandydatów, rozgrywanych na scenie w trakcie wyborów,
  
    f. przygotowanie wcześniej krótkiej autoprezentacji do celów publikacji przy opisie Kandydata,
  
    g. przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu
  
    h. nieujawniania informacji o udziale w wyborach do czasu publikacji przez Organizatora pełnej listy kandydatów
  
 2. Naruszenie zasad regulaminu przez kandydatów, może skutkować wykluczeniem z rywalizacji.

§7

Każdy z kandydatów otrzyma bezpłatny bilet wstępu na wszystkie wydarzenia powiązane z wyborami.

§8

 1. W trakcie wyborów zostanie przyznany tytuł Mister Leatherman Poland 2022 dla zwycięzcy oraz Vice Mister Leatherman Poland 2022 dla kandydata z drugi wynikiem
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów do tytuł Mister Leatherman Poland 2022 przekroczy 5, zostanie przyznany tytuł Drugiego Vice Mistera Leatherman Poland 2022, dla kandydata na trzeciej pozycji
 3. Minimalna liczba kandydatów wynosi 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania automatycznie tytułu jedynemu kandydatowi. Informacja o tym zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej 21 maja 2022.

§9

 1. Kandydaci zobowiązani się do odebrania przyznanych tytułów i nagród.
 2. Nagrody dla laureatów wyborów Mister Leatherman Poland 2022 są niezbywalne na rzecz osób trzecich.
 3. Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.

§10

Zwycięzca oprócz tytułu Mister Leatherman Poland 2022, otrzyma przechodnią szarfę oraz pamiątkową naszywkę. Laureaci i uczestnicy mogą otrzymać nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów.

§11

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez osoby nagrodzone w trakcie trwania wyborów oraz nie pośredniczy w uzyskaniu nagród ufundowanych przez sponsorów.

§12

Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wyników głosowania uczestników imprezy wyborczej, głosów oddanych przez Jury oraz głosów oddanych drogą elektroniczną. Dokładne zasady zliczania głosów zawiera Regulamin liczenia głosów podczas wyborów Mister Leatherman Poland 2022.

§13

 1. Zdobywcy tytułów Mister Leatherman Poland i Vice Mister Leatherman Poland, będą mieli następujące prawa i obowiązki:

  a. Aktywne szerzenie tolerancji i idei przyświecającej ruchowi skórzanemu w Polsce i na świecie
  
  b. aktywizować społeczność skórzaną w Polsce
  
  c. członkostwo w jury w kolejnych wyborach Mister Leatherman Poland.
  
  d. reprezentowania polskiej społeczności skórzanej, w Polsce i na świecie
  
 2. Zwycięzca tytułu Mister Leatherman Poland, ma obowiązek dbać o otrzymaną przechodnią szarfę i przekazania jej zwycięzcy wyłonionemu w kolejnej edycji wyborów.

 3. Uszkodzenie lub zagubienie szarfy należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi, oraz pokryć na własny koszt naprawę lub wykonanie nowej szarfy.

§14

W przypadku: działania na szkodę Organizatora lub prezentowania bądź propagowania mowy nienawiści przez Laureata, Organizator ma prawo do odebrania tytułu oraz żądania zwrotu nagród lub wpłaty ich równowartości na wskazane przez Organizatora cele charytatywne.

§15

W przypadku gdy zwycięzcy zostanie odebrany tytuł, prawo do tego tytułu przechodzi na kolejną osobę zgodnie z wynikami wyborów. Osoba pozbawiona tytułu Mister Leatherman Poland 2022, zobowiązana jest zwrócić szarfę wraz z pamiątkową naszywką Organizatorowi.

§16

Organizator wyborów Mister Leatherman Poland zastrzega sobie możliwość doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu wyborów.

§17

Wybory służą ogólnej integracji sympatyków i społeczności skórzanej. Powinny przebiegać w duchu przyjacielskiego współzawodnictwa z zastosowaniem zasad fair play. Osoby rażąco łamiące tą zasadę mogą być zdyskwalifikowane przez Organizatora.

...
Líam Vice Mr International Rubber XX

Líam, przyjedzie z Australi, aby ocenić kandydatów w wyborach

...
Sebastian Polish Mister Leather 2019

Sebastian po swojej niezwykle długiej kadencji, pomoże wybrać swojego następce.

...
Wojtek Mister Chaser Poland 2022

Wojtek, nowo wybrany Mister Chaser, również zgodził się ocenić Kandydatów.

...
Vladimír Mister Bear Poland 2022

Vladimír, Mr Bear Poland 2022, odwiedzi nas by przyjżeć się uważnie kandydatom.

...
Łukasz Mr Leather Berlin 2022

Łukasz świeżo wybrany Mister Leather Berlin.

Kandydat nr 2
...
Bartek Jarmoliński

Łódź,Polska

Poczucie absurdu, czarny humor, nieustanna potrzeba poznawania świata i ludzi są słowami które opisują to jaki jestem. Moje zainteresowania związane są z obszarem sztuk wizualnych w których sytuuje się moja twórczość. Ambitny bywam, empatyczny zaś jestem, cenię ludzi z pasją, którzy w jak najlepszy sposób nadają koloryt niełatwej często rzeczywistości. W odniesieniu do leather stawiam na klasykę, wychodzac z założenia że klasyczny leathergear plus ,,to coś" daje zawsze najlepszy rezultat. Najistotniejszą częścią mojego skórzanego dress-codu zawsze są buty.

Kandydat nr 3
...
Tomasz Tarnopolski

Warszawa,Polska

Mam na imię Tomasz, mieszkam w Warszawie, jestem inżynierem/naukowcem. Ćwiczę różne sztuki walki i, okazjonalnie, wiązanie ludzi. Uwielbiam koty, grywam na gitarze elektrycznej (z różnymi efektami...). W skórach chodzę w różnych konfiguracjach od 2009 roku, od 2021 roku należę do polskiej społeczności skórzanej (uczestniczę np. w comiesięcznych kolacjach). Skóry są dla mnie elementem ubioru codziennego, wyglądając ekstra, nosząc się ekstra i będąc ultra użytecznymi, zwłaszcza w niepogodę.