Polityka RODO


Wróć

Rejestrując się na poniższej stronie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przetwarzane będą następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło. Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa poprzez wypełnienie formularza rejestracji w serwisie. Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel strony, Tomasz Sławomir Molis, adres e-mail to tomasz.slawomir.molis@gmail.com

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji w serwisie (założenia konta) i korzystania z serwisu. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym współpracownikom administratora danych oraz podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do treści swoich danych; żądania sprostowania danych; usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania; wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. Podanie danych osobowych określonych w formularzu rejestracji w serwisie jest wymogiem dobrowolnym. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi rejestrację w serwisie.

Masz prawo w każdym momencie poprosić o trwałe usunięcie twoich danych, jest to równoważne z usunięciem konta.