Opłata członkowska roczna / Annual membership fee

Opłać online składkę członkowską Polish Leather Uniform Group

Opis

Opłata członkowska dla członków Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group

  • składka za rok (12 kolejnych miesięcy)
  • obowiązek opłaty składki wynika z Regulaminu Stowarzyszenia
  • składka nie podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, w której towarzyszący jej wniosek o członkostwo zostanie rozpatrzony negatywnie

Membership fee for members of the Polish Leather Uniform Group Association

  • membership fee for the year (12 consecutive months)
  • the obligation to pay a membership fee results from the Regulations of the Association
  • the fee is non-refundable, except if the accompanying application for membership is rejected