WFW’24 Day 1 (PLUG Members)

35,00 

Bilet wstępu dla członków PLUG na pierwszy dzień imprezy Warsaw Fetish Weekend 2024 (piątek, 26 kwietnia) | entrance ticket for the PLUG members to the first day of Warsaw Fetish Weekend 2024 (Friday, April 26)

27 w magazynie

Opis

Wejściówka na pierwszy dzień imprezy Warsaw Fetish Weekend 2024

 • Ten rodzaj wejściówki mogą kupić wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group posiadający opłaconą składkę członkowską (imię, nazwisko i adres e-mail osoby zamawiającej bilet musi być zgodny z danymi w rejestrze członków stowarzyszenia, w przypadku niezgodności danych zamówienie zostanie anulowane),
 • Po kupieniu wejściówki należy odebrać papierowe bilety w punkcie odbioru!
 • W klubie należy okazać papierowy bilet (samo potwierdzenie zakupu nie będzie uznawane),
 • Wejściówka umożliwia wstęp dla 1 osoby do klubu Instytut Bar od godziny 20:00,
 • Rekomendowany jest fetyszowy ubiór,
 • Wejściówka jest ważna wyłącznie w piątek, 26 kwietnia,
 • Niższa cena online – cena na wejściu do klubu 40,00 zł.

Odbiór biletów będzie możliwy od czwartku, 25 kwietnia, w sklepie Refform Fetish Store (ul. Prosta 2/14 Warszawa). Przy odbiorze zamówienia należy podać numer zamówienia i nazwisko osoby zamawiającej bilety.

Entrance ticket to the first day of Warsaw Fetish Weekend 2024

 • This type of ticket can only be purchased by members of the Polish Leather Uniform Group Association (the name, surname and e-mail address of the person ordering the ticket must match the data in the register of association members; if the data does not match, the order will be canceled),
 • After purchasing your ticket, please collect your paper tickets at the collection point!
 • A paper ticket must be presented at the club (confirmation of purchase alone will not be accepted),
 • The ticket allows entry for 1 person to the Instytut Bar club from 8:00 p.m.,
 • Fetish clothing is recommended,
 • The ticket is only valid on Friday, April 26,
 • Lower price online – price upon entry to the club: PLN 40.00.

Tickets can be collected from Thursday, April 25, at the Refform Fetish Store (ul. Prosta 2/14 Warszawa). When collecting your order, please provide the order number and name of the person ordering the tickets.