WFW’24 Day 1+2 (Regular)

85,00 

Bilet wstępu na obydwa dni imprezy Warsaw Fetish Weekend 2024 (piątek, 26 kwietnia i sobota, 27 kwietnia) | entrance ticket to the both days of Warsaw Fetish Weekend 2024 (Friday, April 26 and Saturday, April 27)

26 w magazynie

45,00 

12 w magazynie

50,00 

12 w magazynie

Opis

Najniższa cena! Zniżka za zakup online + zniżka za bilet na dwa dni!

Wejściówka na obydwa dni imprezy Warsaw Fetish Weekend 2024

  • Po kupieniu wejściówki należy odebrać papierowe bilety w punkcie odbioru!
  • W klubie należy okazać papierowy bilet (samo potwierdzenie zakupu nie będzie uznawane),
  • Wejściówka umożliwia wstęp dla 1 osoby do klubu Instytut Bar od godziny 20:00 w piątek i od godziny 19:00 w sobotę,
  • Uwaga: uczestników imprezy obowiązuje fetyszowy dress code!
  • Najniższa cena (przy zakupie w kasie klubu koszt wejściówek na obydwa dni to 100,00 zł)!

Odbiór biletów będzie możliwy od czwartku, 25 kwietnia, w sklepie Refform Fetish Store (ul. Prosta 2/14 Warszawa). Przy odbiorze zamówienia należy podać numer zamówienia i nazwisko osoby zamawiającej bilety.

The lowest price! Discount for online purchase + discount for a two-day ticket!

Entrance ticket to the both days of Warsaw Fetish Weekend 2024

  • After purchasing your ticket, please collect your paper tickets at the collection point!
  • A paper ticket must be presented at the club (confirmation of purchase alone will not be accepted),
  • The ticket allows entry for 1 person to the Instytut Bar club from 8:00 p.m. (Friday) and from 7:00 p.m. (Saturday),
  • Note: The fetish dress code applies during the event!
  • Lowest price only online! (when purchased at the club’s ticket office, the cost of tickets for both days is PLN 100.00)!

Tickets can be collected from Thursday, April 25, at the Refform Fetish Store (ul. Prosta 2/14 Warszawa). When collecting your order, please provide the order number and name of the person ordering the tickets.