WFW’24 Day 2 (PLUG Members)

35,00 

Bilet wstępu na drugi dzień imprezy Warsaw Fetish Weekend 2024 (sobota, 27 kwietnia) | entrance ticket to the second day of Warsaw Fetish Weekend 2024 (Saturday, April 27)  

27 w magazynie

Opis

Wejściówka na drugi dzień imprezy Warsaw Fetish Weekend 2024 (Finał wyborów Mister Leatherman Poland 2024 i Mister Rubber Poland 2024)

  • Ten rodzaj wejściówki mogą kupić wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group posiadający opłaconą składkę członkowską (imię, nazwisko i adres e-mail osoby zamawiającej bilet musi być zgodny z danymi w rejestrze członków stowarzyszenia, w przypadku niezgodności danych zamówienie zostanie anulowane),
  • Po kupieniu wejściówki należy odebrać papierowe bilety w punkcie odbioru!
  • W klubie należy okazać papierowy bilet (samo potwierdzenie zakupu nie będzie uznawane),
  • Wejściówka umożliwia wstęp dla 1 osoby do klubu Instytut Bar od godziny 19:00,
  • Wejściówka jest ważna wyłącznie w sobotę, 27 kwietnia,
  • Uwaga: uczestników imprezy obowiązuje fetyszowy dress code!
  • Cena online niższa, niż cena na wejściu do klubu!

Odbiór biletów będzie możliwy od czwartku, 25 kwietnia, w sklepie Refform Fetish Store (ul. Prosta 2/14 Warszawa). Przy odbiorze zamówienia należy podać numer zamówienia i nazwisko osoby zamawiającej bilety.

Entrance ticket to the second day of Warsaw Fetish Weekend 2024 (The Final of Mister Leatherman Poland 2024 i Mister Rubber Poland 2024 Elections)

 • This type of ticket can only be purchased by members of the Polish Leather Uniform Group Association (the name, surname and e-mail address of the person ordering the ticket must match the data in the register of association members; if the data does not match, the order will be canceled),
 • After purchasing your ticket, please collect your paper tickets at the collection point!
 • A paper ticket must be presented at the club (confirmation of purchase alone will not be accepted),
 • The ticket allows entry for 1 person to the Instytut Bar club from 7:00 p.m.,
 • The ticket is only valid on Saturday, April 27,
 • Note: The fetish dress code applies during the event!
 • Online price lower than the price at the entrance to the club!

Tickets can be collected from Thursday, April 25, at the Refform Fetish Store (ul. Prosta 2/14 Warszawa). When collecting your order, please provide the order number and name of the person ordering the tickets.