NASZ SKLEPIK | OUR SHOP

Sklep online Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group oferuje możliwość opłacenia składki członkowskiej za pośrednictwem popularnych metod płatności online, np. kartą kredytową lub debetową. W sklepie można opłacić zarówno pierwszą składkę, opłacaną przy składaniu wniosku o członkostwo, jak i kolejne składki (kontynuację członkostwa).

The online store of the Polish Leather Uniform Group Association offers the possibility of paying the membership fee via popular online payment methods, e.g. by credit or debit card. In the store you can pay both the first contribution, paid when submitting the membership application, and subsequent contributions (continuation of membership).