Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group działa w oparciu o Regulaminy przyjęte przez zebranie założycielskie członków Stowarzyszenia.

Jeśli chciałbyś zostać członkiem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group, koniecznie zapoznaj się z obydwoma Regulaminami zanim wypełnisz Deklarację Członkowską! Deklarując wolę przystąpienia do Stowarzyszenia, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zapisów obydwu Regulaminów.

Regulamin Stowarzyszenia określa cele i sposoby działania Stowarzyszenia, jak również definiuje prawa i obowiązki jego członków, a także określa władze Stowarzyszenia. Jest to kluczowy dokument dla naszej organizacji.

Regulamin Opłacania Składek szczegółowo opisuje sposób opłacania składki członkowskiej przez członków Stowarzyszenia, jak również definiuje działania przypominające i egzekucyjne wobec osób, które nie opłaciły składki w terminie.

Klauzula informacyjna RODO zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez Stowarzyszenie danych osobowych członków, jak również przypomina, jakie prawa posiadają osoby udostępniające nam swoje dane osobowe.

Polityka prywatności zawiera najważniejsze informacje dla użytkowników naszej strony internetowej, związane z przechowywaniem i przetwarzaniem takich danych, jak adresy IP oraz tzw. ciasteczka.