Cieszy nas, że zdecydowałeś się zostać członkiem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group. Zanim przejdziesz do wypełniania formularza Deklaracji Członkowskiej, zapoznaj się z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group oraz Regulaminem Opłacania Składki.

Wypełniając poniższy formularz potwierdzasz, że:

  • akceptujesz Regulamin Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group oraz Regulamin Opłacania Składki i zobowiązujesz się ich przestrzegać,
  • spełniasz wymogi stawiane członkom Stowarzyszenia, w tym wymóg dotyczący bycia osobą pełnoletnią,
  • chcesz dołączyć do Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group z własnej nieprzymuszonej woli.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group jest opłacenie składki członkowskiej. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group, nr rachunku bankowego: 02 2530 0008 2090 1075 5262 0001 (Nest Bank)

Wysokość składki członkowskiej wynosi 60 złotych rocznie za rok 2023 i 120 złotych rocznie za rok 2024 (w przypadku wpłat w trakcie roku kalendarzowego należy wpłacić 1/12 właściwej kwoty za każdy miesiąc pozostały do końca roku).

Jak wyliczyć wysokość składki?
Opłacając składkę we wrześniu 2023 za okres do końca roku, płacisz 5 zł za każdy z trzech miesięcy pozostałych do końca 2023 roku, czyli 15 złotych.
Chcąc opłacić we wrześniu 2023 składkę obejmującą okres do końca 2024 roku, płacisz 15 zł (3 miesiące 2023) + 120 zł (cały rok 2024).

Dla bezpieczeństwa członków naszego Stowarzyszenia, osoby wnioskujące o członkostwo muszą uzyskać rekomendację dwóch obecnych członków Stowarzyszenia. Rekomendację najłatwiej zdobyć przy okazji bezpośredniej rozmowy w trakcie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. O rekomendację można też poprosić członków grupy fb Polish Leather Uniform Group oraz wybranych członków społeczności rubber.

Masz pytania dotyczące członkostwa? Skontaktuj się z nami mailowo lub przez media społecznościowe.

FORMULARZ DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko osoby chcącej zostać członkiem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group
Z użyciem tego adresu e-mail będzie prowadzona główna komunikacja pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem.
Adres korespondencyjny niezbędny jest do komunikacji w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia (np. wysyłka informacji o Zebraniu Członków, itp.). Twoje dane adresowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group, osoby chcące wstąpić do Stowarzyszenia muszą uzyskać rekomendację dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.
Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group, osoby chcące wstąpić do Stowarzyszenia muszą uzyskać rekomendację dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.
Oświadczenie