TRUDNE POCZĄTKI

W Polsce również, co oczywiste, istnieje społeczność miłośników skór. W 2011 roku, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bears of Poland, zostały zorganizowane wybory pierwszego Mr. Leather Poland, a dwa lata później powstało Stowarzyszenie Leather Poland (zlikwidowane w 2018 roku).

Od ponad dwóch lat polską społeczność skórzaną skupia grupa fb Polish Leather Uniform Group, a jej członkowie w listopadzie 2022 roku postanowili utworzyć nowe Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group. W 2022 roku został również wybrany Mr. Leatherman Poland.

Fetysz: kontrowersje i stereotypy

Określenia fetysz oraz fetyszysta większości osób mogą kojarzyć się jednoznacznie negatywnie, co wynika z bezpośredniego rozumienia słownikowych definicji tych pojęć, wywodzących się z psychiatrii. W rzeczywistości bezwarunkowe łączenie ze sobą zagadnień związanych z seksem i seksualnością oraz zamiłowania do skór jako elementu ubioru jest zbyt dużym uproszczeniem, nie mającym zbyt wiele z rzeczywistością – zachęcamy do zapoznania się z tym tekstem. Większość osób określających się mianem fanów fetyszu skórzanego stwierdza wprost, że “uprawianie seksu w pełnym skórzanym stroju, czy nawet jego elementach jest zwyczajnie niewygodne”.

Łukasz, Mr Fetish Germany 2022 i Mister Leather Berlin 2022

Kolejny stereotyp łączy miłośników fetyszu skórzanego ze światem praktyk BDSM. Źródłem takiego skojarzenia jest przede wszystkim pop kultura oraz wczesna historia ruchu leather. Skóry były i są częstym elementem wizerunku scenicznego wielu gwiazd muzyki, a w klipach wideo czy podczas występów na żywo, wykonawcy ci chętnie odwołują się do wyuzdanej seksualności. Podobne obrazy można było dostrzec również w wielu filmach.

W rzeczywistości więc miłośnicy fetyszu skórzanego – jako zbiorowość – nie okazują się ani maniakami seksualnymi, ani dominującymi masterami, szukającymi osób do zniewolenia. Z upodobaniem do skór nie jest również związana żadna konkretna orientacja seksualna, choć również stereotypowo fetysz skórzany próbuje wiązać się z homoseksualizmem.

Kończąc ten temat, warto wspomnieć jeszcze o paradach równości oraz innych, głównie zagranicznych, wydarzeniach gromadzących społeczność gay oraz fetyszową. Wielu krytykujących skupia się wyłącznie na pojawiających się tam elementach związanych z seksualnością. Należy jednak pamiętać, że te wszystkie mocno medialne zachowania oraz cała ich otoczka są rodzajem swoistego rodzaju show, niosącego ważniejsze i głębsze przesłanie.

Społeczność skórzana, a społeczność LGBTQ+

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group kwestie związane z seksualnością pozostawia w gestii indywidualnej swoich członków, stojąc na stanowisku, że każdy człowiek, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, wyznania, koloru skóry, narodowości i innych cech, ma takie same prawa i zasługuje na taki sam szacunek.