O Stowarzyszeniu…

Głęboko wierzymy, że każdy człowiek powinien dysponować tymi samymi prawami – niezależnie od swojego pochodzenia, wyznania, koloru skóry, narodowości, orientacji seksualnej czy jakichkolwiek innych cech. Jednym z tych praw jest prawo do wyrażania samego siebie, swojej osobowości – również poprzez noszony ubiór. Skóra, jako naturalny materiał, towarzyszy ludziom od milionów lat. Jej postrzeganie społeczne, co oczywiste, przez ten czas ewoluowało. Dziś taktowana jest jako materiał luksusowy, kontrowersyjny ze względów ekologicznych, ale przede wszystkim mocno podkreślający osobowość noszącej ją osoby.

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group zostało stworzone z myślą o polskiej społeczności miłośników skór (ubiorów skórzanych), traktujących skóry jako coś więcej, niż tylko przypadkowo zakładany element stroju.

POWSTANIE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group zostało utworzone 12 listopada 2022 roku w Krakowie, podczas spotkania członków-założycieli, wywodzących się z polskiej społeczności leather skupionej w grupie fb Polish Leather Uniform Group. W zebraniu założycielskim wzięło udział 16 osób z całej Polski.

Podczas zebrania założycielskiego zgromadzeni wyłonili pierwszy Zarząd Stowarzyszenia, upoważniając go do dokonania czynności rejestracyjnych. W Krakowie został również przyjęty Regulamin Stowarzyszenia.

ZADANIA

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group należy do organizacji promujących idee równościowe. Celem stowarzyszenia jest, między innymi:

 1. Edukacja w zakresie równości, tolerancji i praw człowieka, w szczególności na rzecz mniejszości seksualnych,
 2. Promocja zdrowia,
 3. Promocja kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki tworzonej przez przedstawicieli środowiska LGBT+ i dla środowiska LGBT+,
 4. Integracja środowiska LGBT+, w szczególności przedstawicieli fetyszu skórzanego.

Dowiedz się więcej, przeglądając Regulamin Stowarzyszenia.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leader Uniform Group, bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybrany przez członków Stowarzyszenia. Zarząd I kadencji został wybrany podczas zebrania założycielskiego, 12 listopada 2022 w Krakowie i liczy 3 osoby.

DANE REJESTROWE

 • Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group wpisane jest do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 1008
 • Numer REGON: 523892261, numer NIP: 1133082003
 • Adres korespondencyjny:
  Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group
  ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 47/29
  03-982 Warszawa
 • Linki do mediów społecznościowych Stowarzyszenia znajdziesz na tej stronie

ORGANIZACJE I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z NAMI