Głęboko wierzymy, że każdy człowiek powinien dysponować tymi samymi prawami – niezależnie od swojego pochodzenia, wyznania, koloru skóry, narodowości, orientacji seksualnej czy jakichkolwiek innych cech. Jednym z tych praw jest prawo do wyrażania samego siebie, swojej osobowości – również poprzez noszony ubiór. Skóra, jako naturalny materiał, towarzyszy ludziom od milionów lat. Jej postrzeganie społeczne, co oczywiste, przez ten czas ewoluowało. Dziś taktowana jest jako materiał luksusowy, kontrowersyjny ze względów ekologicznych, ale przede wszystkim mocno podkreślający osobowość noszącej ją osoby.

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group zostało stworzone z myślą o polskiej społeczności miłośników skór (ubiorów skórzanych), traktujących skóry jako coś więcej, niż tylko przypadkowo zakładany element stroju. Po roku swojej działalności, decyzją członków Stowarzyszenia, nasza organizacja otwiera się również na przedstawicieli środowiska rubber (więcej na ten temat w sekcji I Walne Zebranie).


POWSTANIE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group zostało utworzone 12 listopada 2022 roku w Krakowie, podczas spotkania członków-założycieli, wywodzących się z polskiej społeczności leather skupionej w grupie fb Polish Leather Uniform Group. W zebraniu założycielskim wzięło udział 16 osób z całej Polski.

Podczas zebrania założycielskiego zgromadzeni wyłonili pierwszy Zarząd Stowarzyszenia, upoważniając go do dokonania czynności rejestracyjnych. W Krakowie został również przyjęty Regulamin Stowarzyszenia.


I WALNE ZEBRANIE

W październiku 2023 odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group. Zgromadzeni zatwierdzili sprawozdania z dotychczasowej działalności zarządu Stowarzyszenia, jak również określili kierunki rozwoju organizacji. Jedną z istotniejszych decyzji Walnego Zebrania było otwarcie Stowarzyszenia na społeczność rubber (gumową) oraz wybór przedstawiciela tej społeczności na członka zarządu Stowarzyszenia.

Dlaczego Polish Leather Uniform Group angażuje się w działania społeczności rubber?
Mimo, iż wywodzimy się ze społeczności leather, organizujemy wiele wydarzeń multifetyszowych. Podjęliśmy się organizacji wyborów Mr. Rubber Poland 2023, gdy wszystko wskazywało na to, że w przeciwnym wypadku wybory te nie odbędą się. Uważamy, że mimo młodego wieku jako organizacja, jesteśmy w stanie podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi środowiskami fetyszowymi oraz chcemy je w ten sposób wspierać. Liczymy na to, że wspólne działanie pozwoli polskiej społeczności rubber rozwinąć się w takim stopniu, aby w przyszłości mogła samodzielnie funkcjonować, bez pomocy Polish Leather Uniform Group. W krótszej perspektywie czasowej mamy nadzieję, że liczniejsza obecność przedstawicieli środowiska rubber w PLUG pozwoli sprawniej przygotować kolejną edycję wyborów Mr. Rubber Poland 2023, dostosowując ją do potrzeb społeczności rubber.


ZADANIA

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group należy do organizacji promujących idee równościowe. Celem stowarzyszenia jest, między innymi:

 1. Edukacja w zakresie równości, tolerancji i praw człowieka, w szczególności na rzecz mniejszości seksualnych,
 2. Promocja zdrowia,
 3. Promocja kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki tworzonej przez przedstawicieli środowiska LGBT+ i dla środowiska LGBT+,
 4. Integracja środowiska LGBT+, w szczególności przedstawicieli fetyszu skórzanego oraz rubber.

Dowiedz się więcej, przeglądając Regulamin Stowarzyszenia.


FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Cała działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich oraz ewentualnych darowizn. Ze składek pokrywane są, między innymi, koszty realizacji wydarzeń typu wybory Mr. Leatherman Poland oraz Mr. Rubber Poland (wynajem sceny, wynagrodzenia dla występujących artystów), koszty utrzymania strony internetowej stowarzyszenia, koszty odnowienia domen internetowych zarządzanych przez Stowarzyszenie, etc. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za pracę na rzecz Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.


WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Polish Leader Uniform Group, bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybrany przez członków Stowarzyszenia. Zarząd I kadencji został wybrany podczas zebrania założycielskiego, 12 listopada 2022 w Krakowie i uzupełniony o dodatkowego członka w październiku 2023. Aktualnie zarząd liczy 4 osoby.


DANE REJESTROWE

 • Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group wpisane jest do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 1008
 • Numer REGON: 523892261, numer NIP: 1133082003
 • Adres korespondencyjny:
  Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group
  ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 47/29
  03-982 Warszawa
 • Linki do mediów społecznościowych Stowarzyszenia znajdziesz na tej stronie

ORGANIZACJE I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z NAMI