Wybory 2023

W maju 2023, podczas multifetyszowej imprezy Warsaw Fetish Weekend 2023, współorganizowanej przez Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group oraz Fundację Refform, odbyły się wybory Mr. Leatherman Poland 2023. Do walki o tytuł stanęło czterech kandydatów: Piotr, Daniel, Michał oraz Grzegorz. Głosami jury oraz publiczności tytuł przypadł Michałowi.

Michał, Mr. Leatherman Poland 2023

Historia

Głównym zadaniem Mr. Leatherman Poland jest reprezentowanie polskiej społeczności skórzanej, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także wspieranie działań integrujących społeczność leather oraz ogólnie społeczność LGBT+.

Tytuł Mr. Leatherman Poland jest oficjalnym tytułem przyznawanym przez polską społeczność skórzaną i został zarejestrowany jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP. Tytuł Mr. Leatherman Poland po raz pierwszy został przyznany w 2022 roku. W latach wcześniejszych funkcjonował tytuł Mr. Leather Poland.

W roku 2018, w skutek likwidacji przez sąd Stowarzyszenia Leather Poland, wybory nie odbyły się. W roku 2019 wybory zorganizował Komitet Organizacyjny powołany przez Fundację REFFORM. W latach 2020-2021 organizację imprezy uniemożliwiła pandemia.

Posiadacze tytułu Mr. Leather Poland:
– 2011 – Przemek,
– 2012 – Wojtek,
– 2013 – Miro,
– 2014 – Michał (II miejsce w wyborach Mister Leather Europe),
– 2015 – Łukasz,
– 2016 – Maciej,
– 2017 – Łukasz,
– 2019 – Sebastian
Posiadacze tytułu Mr. Leatherman Poland:
– 2022 – Bartek
– 2023 – Michał

Bartek, Mr. Leatherman Poland 2022

Środki na działalność Mr. Leatherman Poland

Publiczna widoczność Mr Leatherman Poland (np. udział w wydarzeniach międzynarodowych) wymaga środków finansowych. Finansowania takiego nie zapewniają sponsorzy wyborów, również Stowarzyszenie, jako młoda organizacja, nie posiada odpowiednich funduszy. Dzięki zbiórce na zrzutka.pl możemy zebrać środki potrzebne na pokrycie choć części kosztów aktywności Mr Leatherman Poland. Dziękujemy za wasze wsparcie!