SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Opłata członkowska (składka członkowska) podlega pełnemu zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group została odrzucona, a osoba dokonująca wpłaty nie uzyskała członkostwa. W takiej sytuacji zwrot nastąpi automatycznie w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia deklaracji członkowskiej.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Polish Leather Uniform Group lub w przypadku wykreślenia członka na podstawie przesłanek określonych w Regulaminie Stowarzyszenia, składka nie podlega zwrotowi.

POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres {email} .