SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Opłata członkowska (składka członkowska) podlega pełnemu zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia Polish Leather Uniform Group została odrzucona, a osoba dokonująca wpłaty nie uzyskała członkostwa. W takiej sytuacji zwrot nastąpi automatycznie w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia deklaracji członkowskiej.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Polish Leather Uniform Group lub w przypadku wykreślenia członka na podstawie przesłanek określonych w Regulaminie Stowarzyszenia, składka nie podlega zwrotowi.

BILETY UCZESTNICTWA W IMPREZACH

Rezygnacja z zakupu (zwrot wpłaconych środków) możliwa jest wyłącznie w ciągu 14 dni od dokonania zakupu i nie później, jak 7 dni przed terminem imprezy. Prośby o anulowanie zakupu należy kierować mailowo na adres sklepu, podając numer zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego. Zwracana kwota może zostać pomniejszona o opłaty administracyjne (prowizję pośrednika płatności mobilnych, etc.). Zwrot może zostać dokonany inną metodą, niż użyta metoda płatności.

POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres sklep@plug.org.pl .